Portfolio

Marmite


2014 – 2016

30 miesięczny projekt Interim CFO: przygotowanie spółki do sprzedaży akcji przez Innova Capital

Czerwiec 2016

Sprzedaż 100% akcji na rzecz funduszu PE z USA (Cranemere)