Portfolio

Marmite


2014 – 2016

30 miesięczny projekt Interim CFO: przygotowanie spółki do sprzedaży akcji przez Innova Capital