Portfolio

Lisner


2019 – 2023

Doradztwo M&A na rzecz Lisner, 16 projektów oceny wykonalności przejęcia