Portfolio

Lisner


2019 – 2023

Doradztwo M&A na rzecz Lisner, 16 projektów oceny wykonalności przejęcia

Luty 2023

Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia 100% udziałów w Graal