Portfolio

DCT Gdańsk


2012 – 2013

12 miesięczny projekt Interim CFO

Opracowanie 15-letniego biznes planu w związku z rozbudową terminalu 2