Dla przedsiębiorców


Doradztwo Transakcyjne M&A

Pozyskanie inwestora, sukcesja w przedsiębiorstwie czy sprzedaż firmy tworzą wyjątkowe okoliczności pod względem ich złożoności, założonych celów oraz metod realizacji. Dla większości przedsiębiorców biorących udział w takim procesie jest to pierwsze zetknięcie z tym tematem. Ten złożony proces często wiąże się z silnym stresem, dużymi oczekiwaniami i presją czasu.

Przedsiębiorcom, z którymi podejmujemy współpracę oferujemy możliwość przezwyciężenia trudności związanych ze złożonością transakcji. W ramach naszych usług realizując transakcję tworzymy realną wartość dla przedsiębiorcy a do transakcji kapitałowej podchodzimy holistycznie i kompleksowo. Każdy z wymienionych poniżej obszarów stanowi epicentrum naszej współpracy z przedsiębiorcami w ramach realizowanych procesów inwestycyjnych, transakcyjnych bądź sukcesyjnych. Mamy bardzo duże doświadczenie oraz zespół sprawdzonych i lojalnych współpracowników (ekspertów transakcyjnych i inwestycyjnych, prawników, doradców podatkowych, finansistów, ekspertów od wycen i ekspertów od sukcesji), który jest w stanie stworzyć realną wartość dla sprzedającego i dla spółki. Dzielimy się wiedzą i kontaktami, a przy tym jesteśmy zawsze dyskretni i profesjonalni – w tym ostatnim aspekcie kierujemy się zawsze interesem przedsiębiorcy.

Pozyskujemy kapitał na rozwój

Ekspansja krajowa lub zagraniczna? Z grona funduszy inwestycyjnych lub inwestorów branżowych pozyskujemy partnerów biznesowych (fundusze inwestycyjne, fundusze private equity lub inwestorzy branżowi), posiadających zasoby finansowe i ludzkie, które wspierają przedsiębiorcę w realizacji ambitnych planów rozwoju np. ekspansji zagranicznej, nabyciu konkurenta lub wejściu w nowe kanały sprzedaży. W każdym przypadku niezbędne są wolne zasoby kapitału oraz chęć i zdolność do zaciągnięcia długu aby sfinansować strategię ekspansji. Z naszej szerokiej sieci klientów i relacji wśród funduszy inwestycyjnych lub inwestorów branżowych pozyskujemy partnerów biznesowych dla przedsiębiorstw rodzinnych, które poszukują kapitału na rozwój.

Sukcesja poprzez wyjście z biznesu

Sukces każdej firmy zależy od solidnych fundamentów: organizacyjnych, ludzkich, technologicznych czy finansowych, które predysponują przedsiębiorstwo do dalszych sukcesów w kolejnych latach. W firmach rodzinnych historycznie sukces  jest  nierozerwalnie związany z założycielem – przedsiębiorcą, który stworzył firmę, zainwestował w jej rozwój kapitałowo i rozwinął dzięki swojemu osobistemu zaangażowaniu, wiedzy i silnej motywacji. Przedsiębiorca prędzej czy później zmierzy się jednak z kluczowymi wyzwaniami: Czy i jaką drogę należy obrać w kontekście ewentualnego wyjścia z biznesu? Jak przygotować biznes do funkcjonowania bez zaangażowania i troski założyciela? Jaką wybrać strategią dla siebie i rodziny jak również dla samej spółki?

Najczęstsze formy sukcesji:

 1. Najbardziej pożądana forma sukcesji to przekazanie firmy (własności aktywów jak i sterów do zarządzania) dzieciom, pod warunkiem jednak, że będą chciały i będą zdolne do przejęcia odpowiedzialności za rodzinny biznes,
 2. Inną opcją jest zatrudnienie profesjonalnego zarządu z zachowaniem rodzinnej własności – zarząd może być wyłoniony z grona dotychczasowych pracowników firmy lub spoza przedsiębiorstwa,
 3. Trzecią opcją jest wyjście z biznesu poprzez sprzedaż firmy na rzecz inwestora branżowego lub finansowego, wykup menadżerski, wykup pracowniczy lub upublicznienie firmy (te trzy ostatnie formy wyjścia wymagają jednak profesjonalnego zarządu),

Opcje (1) i (2) są teoretycznie najbardziej atrakcyjne, ponieważ zakładają pozostanie własności firmy w rękach rodziny. Niemniej są to jednocześnie opcje najtrudniejsze do wdrożenia, ponieważ ich sukces jest uzależniony od kompetencji, zdolności i motywacji następców, a te mogą nie sprostać oczekiwaniom lub nawet stać w sprzeczności z wizją założyciela. Wymagają one również wieloletnich przygotowań.

Pracując z przedsiębiorcami wspieramy ich w sytuacjach, w których wyjście z biznesu jest jedyną rozsądną opcją sukcesji.

Jak działamy?

Strategia i przygotowanie transakcji

Nasz zespół najpierw formułuje ogólną strategię wyjścia właściciela firmy, a następnie opracowuje szczegółowy plan działań i harmonogram czasowy dla transakcji (zwykle 6 – 12 miesięcy) m. in w następujących obszarach: wycena spółki, normalizacje finansowe, marketing transakcji, lista potencjalnych inwestorów, umowy o poufności, list procesowy, badanie spółki tzw. due diligence (finansowy, podatkowy i prawny) oraz optymalna struktura i forma transakcji. Zarządzamy przebiegiem całej transakcji; poza aspektami technicznymi i merytorycznymi bardzo dużą uwagę przywiązujemy do komunikacji między stronami i wzajemnego nastawienia każdej ze stron w duchu przyszłej udanej transakcji.

 • Optymalna forma prawna – forma prawna transakcji w dużej mierze zależy od osobistych preferencji właściciela dotyczących własności aktywów jak również wizji założyciela dla spółki. Przy wyborze odpowiedniej formy prawnej transakcji zwracamy szczególną uwagę na sposób zarządzania, pomnażania i dziedziczenia majątku w dalszej przyszłości po ewentualnej transakcji. Przykładowo fundacja rodzinna może mieć wiele zalet, ponieważ „tworzy warunki dla zabezpieczenia majątku oraz optymalnego sposobu zarządzania, pomnażania i dziedziczenia z uwzględnieniem perspektywy przyszłych pokoleń”.
 • Lista potencjalnych nabywców – długa lista inwestorów jest istotnym elementem budowania wartość transakcji, ponieważ „daje szansę na uzyskanie wyższej ceny, szczególnie jeżeli pozwoli to na prowadzenie negocjacji z kilkoma inwestorami, którzy złożą konkurencyjne propozycje”. Niemniej rozumiemy również jak ważny jest dobór najlepszego możliwego inwestora – każdy przedsiębiorca chciałby przekazać biznes w dobre ręce, najlepiej bez obaw o przyszłość i przetrwanie firmy”.
 • Wycena spółki, czyli określenie wartości firmy – rynkowa wartość firmy to kwota, jaką można uzyskać od inwestorów w ewentualnej transakcji. Poniższe działania są kluczowe dla przyszłej transakcji, ponieważ „pozwalają nam z jednej strony przetestować oczekiwania cenowe założyciela, a z drugiej atrakcyjność cenową dla potencjalnych inwestorów. Dzięki naszym wielotorowym działaniom jesteśmy w stanie ustalić optymalny zakres wyceny, który jest z reguły wyższy od wstępnych oczekiwań przedsiębiorcy”.  Aby ustalić realistyczną, możliwą do osiągnięcia cenę sprzedaży firmy:
  • analizujemy model biznesowy spółki,
  • analizujemy historyczne dane finansowe oraz normalizujemy zysk EBITDA i zadłużenie netto,
  • oceniamy plan biznesowy spółki na najbliższe 3 – 5 lat pod kątem potencjału wzrostu biznesu i jego wartości,
  • identyfikujemy aktywa nieoperacyjne / właścicielskie (które warto wyłączyć z transakcji),
  • analizujemy mnożniki transakcyjne możliwe do osiągnięcia w transakcji.

Marketing i start transakcji

Przygotowując materiały marketingowe, przedstawiamy spółkę w sposób merytoryczny, profesjonalny i przekonujący celem sondowania zainteresowania transakcją. Kontaktujemy się z wybranymi inwestorami i zachęcamy ich do wzięcia udziału w procesie jak również identyfikujemy tych inwestorów, którzy mają najsilniejszą motywację do nabycia spółki. Jest to bardzo istotny element budowania wartości w transakcji, ponieważ „realizując marketing transakcji staramy się skutecznie dotrzeć do jak największej liczby podmiotów, których zachęcimy do ewentualnej transakcji na bazie przejrzystego, wiarygodnego i atrakcyjnego komunikatu”.

Nadzór nad badaniem due diligence („DD”)

W przypadku pozyskania oferty i wybrania inwestora bierzemy na siebie „dialog” z inwestorem i jego doradcami w zakresie problemów i kwestii zidentyfikowanych w trakcie badania DD celem obrony wyceny spółki i przyszłych warunków transakcji.

Negocjacje i realizacja transakcji

Negocjacje to jeden z najtrudniejszych etapów transakcyjnych, dla którego przygotowujemy właściwą strategię. W imieniu naszego klienta (i z jego udziałem) prowadzimy rozmowy i negocjacje z inwestorami od samego początku tj. od nawiązania pierwszego kontaktu do momentu sfinalizowania transakcji. Trudność tego etapu to nie tylko czynniki proceduralne, ale co równie ważne, czynniki emocjonalne. Sukces transakcji zależy nie tylko od ceny; znaczenia nabierają również aspekty pozafinansowe np. model zarządzania spółką po transakcji i skład osobowy przyszłej kadry menedżerskiej, rola przedsiębiorcy (założyciela) w spółce po transakcji, proponowana przez inwestora strategia rozwoju spółki po przejęciu itp. Warto, aby w trakcie negocjacji za przedsiębiorcą stał obiektywny ekspert, który pomoże  wytyczyć granice negocjacyjne w zakresie warunków transakcji. Jest to istotny element budowania wartości w transakcji, ponieważ „określenie strategii i granic negocjacji oraz ich spisanie pozwala przedsiębiorcy uświadomić co gotów jest poświęcić a o co powinien walczyć w trakcie negocjacji i jakie są mocne i słabe punkty jego spółki, z drugiej jednak strony również identyfikujemy jakie mogą być interesy inwestora oraz jego słabe i silne punkty”.