theCFO to zespół ekspertów z międzynarodowym doświadczeniem. Pomyślnie zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów w obszarach finansów, sprzedaży, produkcji, logistyki oraz HR.

Nasz zespół

Łukasz Meissner

Partner Zarządzający

 

18 lat doświadczenia zawodowego. Zdobył szerokie doświadczenie w Europie, Stanach Zjednoczonych, Brazylii i w Azji pracując dla takich organizacji jak DCT (CFO), Grupa Raben (CFO), Fundusz Mistral (Dyrektor Zarządzający), Honeywell (Kontroler Finansowy na Europę Wschodnią) oraz PricewaterhouseCoopers (Manager).
Specjalizuje się w tworzeniu strategii i modeli biznesowych, zarządzaniu tymczasowym, zarządzaniu finansami, efektywnością, modelowaniu finansowym i transakcjach kapitałowych, w tym fuzjach i przejęciach oraz pozyskiwaniu kapitału.

Pozostałe:

  • Członek Zarządu – Marmite S.A.,branża sanitarna
  • Członek Rady Nadzorczej – Lumel S.A.,automatyka przemysłowa oraz precyzyjne odlewy ciśnieniowe
  • Członek Rady Nadzorczej – Pekaes S.A., operator logistyczny, spółka notowana na GPW w Warszawie
  • FCCA, Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Certyfikowanych Biegłych Rewidentów (ACCA)
  • MIIM, Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Interim Managers (IIM)

Łukasz Meissner

Partner Zarządzający

Jagoda Walińska

Manager Finansów

 

9 lat doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania finansami, zarządzania zmianą i projektami oraz audytów finansowych i operacyjnych. Przed dołączeniem do naszego zespołu pracowała dla EY (audyt) oraz Raben Group (audyt wewnętrzny oraz Kontroler Finansowy).

Specjalizuje się w zarządzaniu finansami, zarządzaniu projektami i modelach biznesowych, pracując z klientami w charakterze dyrektora finansowego, managera finansów lub managera projektów. Realizuje projekty dla spółek giełdowych oraz funduszy private equity w obszarach sprzedaży, produkcji, logistyki, HR oraz finansów.

 

Jagoda Walińska

Manager Finansów

Danuta Skrzypek

Manager Finansów

 

11 lat doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania finansami, w tym kontrolingu finansowego oraz audytów finansowych i operacyjnych. Przed dołączeniem do naszego zespołu pracowała dla Grupy Eurocash (Kontroler Finansowy, Manager Audytu Wewnętrznego), KPMG (audyt instytucji finansowych) i BDO (audyt).

Specjalizuje się w zarządzaniu finansami, w szczególności w budowaniu zespołów i procesów pod kątem poprawy efektywności i rentowności biznesu. Realizuje również projekty w obszarach modeli finansowych, due dilligence.

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta; jest Członkiem KIBR.

Danuta Skrzypek

Manager Finansów