slider slider

Strategie innowacji, czyli jak powstają dobre pomysły?

Kwiecień 9, 2013
Lightbulb_Business1 małe

Strategie innowacji

Jak powstają dobre pomysły?

 

To pozornie proste pytanie staje się kluczowe w początkowej fazie generowania pomysłów, gdy firmy starają się uchwycić najlepsze pomysły na to, jak tworzyć przełomowe produkty i usługi, które mogą istotnie zmienić ich pozycję na rynku, jak również stopniowo modyfikować i ulepszać bieżący portfel produktów, co pozwoli im odświeżyć i poprawić wizerunek marki. Niewiele firm osiągnęło sukces w obszarze innowacji, bez zapewnienia i wprowadzenia odpowiednich procesów do generowania nowych pomysłów i konsekwentnego ich realizowania.

 

To prawda, że przypadek zawsze będzie miał wpływ na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Słyszeliśmy przecież różne historie o wielkich pomysłach będących rezultatem przypadkowego spotkania bądź przebłysku intuicji, które okazały się wielkim sukcesem. Niemniej jednak, duże organizacje nie mogą po prostu polegać na zbiegu okoliczności. Największe firmy odnoszące sukcesy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Niestety nie występuje długoterminowa korelacja pomiędzy wydatkami poniesionymi na działalność rozwojową, a ich wpływem na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Kluczową rolę odgrywa natomiast sposób wykorzystania nakładów i zasobów, jakość talentów, procesów i sposób podejmowania decyzji. Obszary, które determinują możliwość realizacji innowacyjnych pomysłów to strategia innowacji oraz możliwości i kultura samej organizacji. Elementy te nazywane są kluczowymi czynnikami innowacji.

 

STRATEGIE INNOWACJI

 

W przeszłości, duże organizacje wykorzystywały wysoce zintegrowane pionowo modele innowacji, w których większość innowacyjnych rozwiązań tworzona była przez wewnętrzne zasoby. Archetypowym przykładem jest przemysł farmaceutyczny z wysokimi budżetami przeznaczonymi na badania i rozwój, których celem był rozwój i komercjalizacja nowych leków oraz terapii. W ostatnich czasach organizacje rozszerzyły obszar poszukiwania pomysłów, wykorzystując do tego swoich klientów i dostawców, jak również nabywając inne spółki, które dysponują innowacyjnymi rozwiązaniami, lub posiadają zasoby, które można wykorzystać.

 

Obecnie można wyróżnić trzy fundamentalne strategie dotyczące innowacji. Każda z nich ma swój własny, odrębny sposób zarządzania procesem innowacji i sposób wykorzystania relacji z klientami i rynkiem. Zastosowane kryteria pozwalają zdefiniować następujące typy graczy: tworzących propozycję wartości w oparciu o potrzeby klientów (Poszukiwacze Potrzeb), działających w oparciu o trendy rynkowe (Obserwatorzy Rynku) oraz  poszukujących nowoczesnych rozwiązań technologicznych (Poszukiwacze Technologii).

 

Poszukiwacze Potrzeb,  tacy jak Apple i Procter & Gamble, angażują klientów bezpośrednio w proces tworzenia nowych pomysłów. Tworzą nowe produkty i usługi w oparciu o lepsze zrozumienie końcowych użytkowników. Ich nadrzędnym celem jest poszukiwanie zarówno zidentyfikowanych, jak również jeszcze nie uświadomionych potrzeb klientów, aby móc potem wprowadzić nowe produkty na rynek jako pierwsi.

 

Obserwatorzy Rynku, jak Hyundai i Caterpillar, wykorzystują różnego rodzaju narzędzia, polegające na dogłębnym monitorowaniu rynku, klientów i konkurencji, koncentrując się głównie na tworzeniu wartości poprzez ciągły proces modyfikacji produktów. Podejście takie oznacza większą ostrożność, a sukces uzależniony jest od tempa i możliwości reakcji organizacji na zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym.

 

Poszukiwacze Technologii –firmy takie jak Google i Bosch, które swoją strategię dotyczącą rozwoju nowych produktów i usług opierają głównie na wewnętrznych zasobach i możliwościach technologicznych.. Wykorzystują oni swój dział badań i rozwoju zarówno do tworzenia nowych innowacyjnych i przełomowych rozwiązań, jak również ponoszą nakłady na ciągłe usprawnianie już istniejących. Głównym celem jest sprostanie zidentyfikowanym oraz jeszcze tym niedoprecyzowanym oczekiwaniom klientów poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.

 

Wyniki ostatnich badań przeprowadzonych przez  Booz & Co. wskazują, że strategia Poszukiwaczy Potrzeb, pomimo tego iż jest trudna w realizacji, stwarza największy potencjał wzrostu w długim horyzoncie czasowym. 50% respondentów, którzy określili swoje firmy jako Poszukiwaczy Potrzeb, ocenili swoje działania jako efektywne zarówno w sferze tworzenia pomysłów, jak również ich realizacji. Dla porównania zadowolenie w grupie Obserwatorów Rynku wyniosło jedynie 12%, natomiast w grupie Poszukiwaczy Technologii ok. 20%. Ogólnie mówiąc firmy te łączy fakt, że wszystkie konsekwentnie poprawiają wyniki finansowe. (…)

 

Fragment artykułu The Global Innovation 1000: Making Ideas Work”

Autor:  Barry Jaruzelski, John Loehr, Richard Holman

 

Więcej >>  icon_pdf  The Global Innovation 1000 – pol