Wsparcie dla:

DYREKTORA ZAKUPÓW

Kiedy skorzystać z usługi?

Racjonalne zakupy. Korzystniejsze oferty. Poprawa kapitału obrotowego.
Usprawnij pracę działu zakupów swojej firmy

Interim Managers

Działania theCFO
 

 • Opracowanie i implementacja polityki zakupowej

 • Wdrożenie platformy zakupowej dla ułatwienia ofertowania i przetargu

 • Analiza zakupowa

 • Wsparcie przy konsolidacji dostaw


Korzyści dla Klientów

Kluczowe problemy
 

 • Brak polityki zakupowej

 • Problemy z dostawcami

 • Nieefektywna struktura i cele działu zakupów

 • Zbyt duża dywersyfikacja zakupów

Wyzwania operacyjne
 

 • Zwiększenie siły przetargowej

 • Presja zakupów po najniższych cenach

 • Terminowość i wielkość dostaw

 • Cykliczna ocena i audyty dostawców