Wsparcie dla:

WŁAŚCICIELI

Kiedy skorzystać z usługi?

Strategia. Zarządzanie. Doradztwo.
Zwiększ efektywność finansową swojej firmy

Interim Managers

Działania theCFO

 • Doradztwo transakcyjne: wycena spółki, audyt, due diligence

 • Strategie i modelowanie biznesowe według metodologii Canvas

 • Zarządzanie efektywnością: implementowanie strategii biznesowej na poziomie Zarządu i kadry kierowniczej
   


Korzyści dla Klientów

Kluczowe problemy
 

 • Strategia firmy nie przynosi efektów

 • Wyniki finansowe poniżej oczekiwań

 • Informacja zarządcza niskiej jakości

 • Sukcesja firmy jest nieefektywna

Wyzwania operacyjne
 

 • Identyfikacja szans i ryzyk biznesowych

 • Pozyskiwanie środków na rozwój

 • Szybsze i trafne decyzje biznesowe