Wsparcie dla:

DYREKTORA OPERACYJNEGO

Kiedy skorzystać z usługi?

Zorganizowana praca. Sprawne decyzje. Większa efektywność.
Poznaj i rozwiąż problemy wydajnościowe swojej firmy

Interim Managers

Działania theCFO

  • Audyty procesów w celu poprawy efektywności i eliminacji wąskich gardeł

  • Projektowanie i wdrażanie raportów i wskaźników operacyjnych

  • Optymalizacja organizacji w zakresie komunikacji, decyzyjności i odpowiedzialności


Korzyści dla Klientów

Kluczowe problemy
 

  • Nieefektywna praca zespołów, problemy z komunikacją i podejmowaniem decyzji

  • Konieczność reorganizacji i optymalizacji procesów

  • Zbyt dużo priorytetów

Wyzwania operacyjne
 

  • Zarządzanie zmianą i procesami

  • Podnoszenie efektywności

  • Poszukiwanie oszczędności

  • Wysokiej jakości informacja zarządcza wspierająca proces decyzyjny