Wsparcie dla:

DYREKTORA LOGISTYKI

Kiedy skorzystać z usługi?

Sprawna organizacja. Efektywny łańcuch dostaw. Niższe koszty.
Wybierz jakość w logistyce

Interim Managers

Działania theCFO
 

 • Kompleksowa analiza i optymalizacja łańcucha dostaw

 • Projektowanie i wdrażanie procesów zarządzania zapasem i powierzchnią magazynową

 • ​Porównanie opłacalności rozwiązań własnych i outsourcingu: flota, magazyny, pracownicy

Case study


Korzyści dla Klientów

Kluczowe problemy
 

 • Niska efektywność magazynów

 • Brak polityki zarządzania zapasem

 • Problemy we współpracy z operatorami logistycznymi

 • Niezorganizowana logistyka wewnętrzna

Wyzwania operacyjne
 

 • Zarządzanie powierzchnią magazynową, flotą i operatorami

 • Optymalizacja zapasów

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw

 • Zapewnienie terminowości i kompletności dostaw