Wsparcie dla:

DYREKTORA HR

Kiedy skorzystać z usługi?

Skuteczna rekrutacja. Motywujące wynagrodzenie. Efektywny zespół.
Zoptymalizuj funkcjonowanie procesów HR

Interim Managers

Działania theCFO
 

 • Opracowywanie i wdrażanie systemów motywacyjnych

 • Budowa systemów wynagrodzeń zgodnych z celami firmy

 • Projektowanie i optymalizacja struktury organizacyjnej


Korzyści dla Klientów

Kluczowe problemy

 • Kosztowna i nieefektywna rekrutacja

 • Wysoka rotacja pracowników

 • Nieadekwatne zasoby ludzkie

 • Niespójne ze strategią firmy systemy motywacyjne

Wyzwania operacyjne
 

 • Wdrożenie efektywnej, przejrzystej polityki wynagrodzeń

 • Rozwój kompetencji pracowników

 • Przekazywanie wiedzy

 • Podniesienie wydajności struktury organizacyjnej