Wsparcie dla:

DYREKTORA FINANSOWEGO

Kiedy skorzystać z usługi?

Skuteczne zarządzanie. Sprawne raportowanie. Maksymalna efektywność.
Postaw na sprawne finanse

Interim Managers

Działania theCFO
 

  • Projektowanie i wdrażanie procesu raportowania zarządczego

  • Optymalizacja procesu zamknięcia miesiąca zgodnie z metodyką Fast Close, Easy Close

  • Rozwój kompetencji zespołów finansowych


Korzyści dla Klientów

Kluczowe problemy
 

  • Nieefektywne zarządzanie wynikami, kapitałem obrotowym i płynnością

  • Niesprawny proces raportowania zarządczego

  • Brak zasobów projektowych

 

Wyzwania operacyjne
 

  • Wypracowanie efektywnego procesu zamknięcia miesiąca

  • Zarządzanie projektami

  • Zarządzanie czasem

  • Utrzymanie spójności danych i aplikacji