Wsparcie dla:

FUNDUSZY PRIVATE EQUITY

Kiedy skorzystać z usługi?

Skuteczne zarządzanie. Szybkie efekty.
Zwiększ efektywność spółki portfelowej

Interim Managers

Działania theCFO
 

 • Poprawa efektywności i wyników finansowych, w tym:
 • Udział w MBO/MBI
 • Rola doradcza (poziom RN)
 • Rola wykonawcza (poziom Zarządu)
 • Zarządzanie zmianą
 • Przygotowanie do transakcji wyjścia


Korzyści dla Klientów

Kluczowe problemy
 

 • Nieefektywne poszukiwania możliwości inwestycyjnych lub błędna wycena
 • Niska efektywność managerów
 • Problem z osiągnięciem ROI
 • Nieskuteczne zarządzanie ryzykiem

Wyzwania operacyjne
 

 • Szybka poprawa wyników, zarządzanie zmianą multidziałową, konsolidacja

 • Realizowanie celów właścicielskich

 • Wysokiej jakości komunikacja i raportowanie