Wsparcie dla:

DYREKTORA GENERALNEGO

Kiedy skorzystać z usługi?

Skuteczne zarządzanie. Poszukiwanie szans. Redukcja ryzyk.
W pełni wykorzystaj potencjał swojej firmy

Interim Managers

Działania theCFO

  • Analiza rynku i konkurencji 
  • Budżetowanie roczne i długoterminowe: projektowanie oraz implementacja procesu
  • Business Continuity Management: projektowanie mapy ryzyk, implementacja Procesu Zarządzania Ryzykiem


Korzyści dla Klientów

Kluczowe problemy

  • Strategia sprzedaży i marketingu nie przynosi oczekiwanych efektów
  • Nieefektywna organizacja
  • Problemy z realizacją budżetu

Wyzwania operacyjne

  • Stagnacja lub zbyt dynamiczny rozwój firmy
  • Identyfikacja szans i ryzyk operacyjnych
  • Budżetowanie i monitoring wyników