Interim manager regularnie komunikuje się ze sponsorem i/lub zarządem

Interim Management

Etapy projektu interim management

Start projektu

 • Warsztaty z klientem

 • Potrzeby biznesowe klienta

 • Wstępna lista celów interim managera

 • Oferta i umowa

Diagnoza

 • Rozpoznanie sytuacji

 • Spotkania
  z interesariuszami

 • Prezentacja diagnozy sytuacji

 • Skorygowana lista potrzeb biznesowych

Propozycja rozwiązania

 • Skorygowana lista celów interim managera

 • Plan i harmonogram działań

 • Oczekiwane rezultaty

Implementacja

Interim Manager:

 • Zarządza zmianą

 • Zarządza projektem

 • Zarządza zespołem
  i podległym obszarem

 • Monitoruje postępy

Zakończenie projektu

 • Przekazanie wiedzy (szkolenia pracowników)

 • Wybór sukcesora

 • Przekazanie obowiązków

 • Ocena realizacji celów
  i satysfakcji klienta

 • Wsparcie ad hoc